CH EMMA 
THE NIGHT KEEPER

22.11.1999,  SPKP 01171

3xCAJC, 12xCAC, CWC
3xCACIB, 4xBOB

Národný víťaz ČR, JuCH SR
Šampión SNK, CH SR, CH ČR,
Veterán Šampión,
Svetový víťaz veterán 2009

> PEDIGREE <

 Jubilee´s You´re the Top
 Whisperbay´s Full Confession
 Whisperbay´s Star Wittness
 Harrison v.d. Wässernach
 Ursula´s Happy Hiawatha
 Kentucky Girl v.d. Wässernach
 Gitta v.d. Wässernach
 
  Graf vom Luxemburg
 Car Česorp
 Ondra od Trojské skály
 Axa Kopaničiar
 Edy z Bobrovnického údolí
 Blaisy Borovčan
 Argenta Organo